Air diffusion products

Въздушна дифузия

Wellcome to ProAer Technik.  We manufacture the entire range of ventilation grilles, diffusers, circular and rectangular ducts and fittings, and we supply a various assortment of insulation and mounting accessories. We focus on innovation, efficient production and eco-friendly production systems, to deliver in shortest time high quality products at a competitive price.

Добре дошли в ПроАер Тежник. Ние произвеждаме цялата гама от вентилационни решетки, дифузори, кръгли и правоъгълни канали и фитинги и доставяме разнообразен асортимент от изолационни и монтажни аксесоари. Ние се фокусираме върху иновациите, ефективното производство и екологичните производствени системи, за да доставим в най-кратки срокове висококачествени продукти на конкурентни цени.